VELKOMMEN TIL

PÅMELDING


Elektronisk påmelding via NKK sine sider

FRIST: 11.JUNI 2024


HUSK Å MELDE DEG PÅ BEGGE DAGER HVIS DU SKAL VÆRE MED PÅ UTSLILLING BÅDE LØRDAG OG SØNDAG.

DOMMERE:


LØRDAG 22.JUNI

Arnstein Hagen, Kongsberg


SØNDAG 23.JUNI

Britt Nyberg,

Romedal

UTSTILLINGS-STED

Min Aja/Karasjok Camping

KONTAKTPERSON FOR UTSTILLING: Asbjørn Guttorm Tlf:  90038345

unsplash