BLOD OG FERSKSPORPRØVER

Etter Viltlovens §23 er kravet at “Under jakt på elg, hjort og rådyr skal jaktlag og personer  som jakter alene ha tilgang til godkjent ettersøkshund.“


For å få bli godkjent ettersøksekvipasje kreves det at både blodspor og fersksporprøve er fullført og bestått.Det er viktig at man til enhver tid har tilgang på nok hunder til bruk på  ettersøk på både påskutt og trafikkskadd hjortevilt. Finnmark Elghundklubb oppfordrer alle til og jobbe aktivt med sine hunder for å  få de godkjent på blodspor og ferskspor.

Bli godkjent ettersøksekvipasje!

BLODSPORPRØVE BEVEGELIG

Refnr: 26-24079

Sted: Klubbens aktivitetsområde

Tidsrom : 15 mai. - 20. Aug. 2024


Prøveleder: Asbjørn Guttorm

E-post: asbjorn.guttorm@gmail.com

Mobil: 900 38 345


​Påmeldingsfrist:

1 uke før prøven


Påmeldingsavgift: 600,-

NB!

Ta kontakt med prøveleder

etter fullført påmelding for

å dele din kontaktinformasjon.

Husk også å ta med kvitteringen for

betalt påmedingsavgift.

BLODSPORPRØVE SAMLET

Refnr: 25-24080

Sted: Pasvik 96-høyda

Tidsrom : 28.juli 2024

Info: AK/EK


Prøveleder: Tor Arne Henriksen

Epost:  tor.arne.henriksen@tools.no


​Påmeldingsfrist:

12.07.24/ utvidet 14.94.24


Påmeldingsavgift: 750,-/1000,-

NB!


Husk også å ta med kvitteringen for

betalt påmedingsavgift og vaksinasjonskort.

FERSKSPORPRØVE

Refnr: 

Sted: Klubbens aktivitetsområde

Tidsrom : 


Prøveleder: Asbjørn Guttorm

E-post:

Mobil:


​Påmeldingsfrist:

1 uke før prøven


Påmeldingsavgift: 600,-

NB!

Ta kontakt med prøveleder

etter fullført påmelding for

å dele din kontaktinformasjon.

Husk også å ta med kvitteringen for

betalt påmedingsavgift.

unsplash