FEHK LOVER


Finnmark Elghundklubb, stiftet 15.06.1991 er tilsluttet

Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF)


FEHK lover er vedtatt på årsmøtet 2024


unsplash