BANDHUNDPRØVER

Her skal hund og fører på en så stille og rolig måte som mulig prøve å komme i synskontakt med dyret. Hunden skal på en tydelig måte vise hvor dyret står, og så lede jeger/prøvegruppa fram dit.

Hunden skal tåle å se dyret uten å bli for ivrig. Den skal forholde seg rolig, slik at det er mulig for føreren å kunne avgi et sikkert skudd i en jaktsituasjon.

Dommeren poengsetter da prestasjonen etter 5 momenter. Prøvetiden er 6 timer med mulighet til å forlenge med 1 time hvis hunden er i arbeid med elg på slutten av ordinærtiden

1-DAG SEPARAT BANDHUNDPRØVE

Refnr: 35-24011

Sted: Klubbens aktivitetsområde

Tidsrom: 1. jul - 20 sep. 2024


Prøveleder: Asbjørn Guttorm

E-post: asbjorn.guttorm@gmail.com

Mobil: 900 38 345


Påmeldingsfrist:

1 uke før prøven


Påmeldingsavgift: 1200,-


NB!

Ta kontakt med prøveleder

etter fullført påmelding for

å dele din kontaktinformasjon.

Husk også å ta med kvitteringen for

betalt påmedingsavgift.

2-DAGERS SEPARAT BANDHUNDPRØVE

Refnr: 37-24008

Sted: Klubbens aktivitetsområde

Tidsrom: 1 jul. - 20 sep. 2024


Prøveleder: Asbjørn Guttorm

E-post: asbjorn.guttorm@gmail.com

Mobil: 900 38 345


​Påmeldingsfrist:

2 uker før prøven


Påmeldingsavgift: 2400,-

NB!

Ta kontakt med prøveleder

etter fullført påmelding for

å dele din kontaktinformasjon.

Husk også å ta med kvitteringen for

betalt påmedingsavgift.

unsplash