LØSHUNDPRØVER

Løshund er jakthunder som under selve jakten slippes løs for å stille viltet for jegeren.


Under en løshundprøve blir hunden vurdert i følgende prestasjonsmomenter:


1 Søk

2 Evne til å finne elg

3 Evne til å stille elg i uttaket

4 Losarbeidets kvalitet

5 Påhengelighet

6 Oppførsel når losen løsner og evne til å stille støkket elg

7 Lostid

8 Losmålets hørbarhet

9 Bruken av målet

10 Lydighet og samarbeid

1-DAG SEPARAT LØSHUNDPRØVE

Refnr: 32-24013

Sted: Klubbens aktivitetsområde

Tidsrom: 21 aug. - 30 nov. 2024


Prøveleder: Olaf Olli

E-post: olafolli@online.no

Mobil: 917 74 189


Påmeldingsfrist:

1 uke før prøven


Påmeldingsavgift: 1200,-

NB!

Ta kontakt med prøveleder

etter fullført påmelding for

å dele din kontaktinformasjon.

Husk også å ta med kvitteringen for

betalt påmedingsavgift.

2-DAGERS SEPARAT LØSDHUNDPRØVE

Refnr: 36-24013

Sted: Klubbens aktivitetsområde

Tidsrom: 21 aug. - 30 nov. 2024


Prøveleder: Olaf Olli

E-post: olafolli@online.no

Mobil: 917 74 189


​Påmeldingsfrist:

1 uke før prøven / 1.okt 2024


Påmeldingsavgift: 2400,-


NB!

Ta kontakt med prøveleder

etter fullført påmelding for

å dele din kontaktinformasjon.

Husk også å ta med kvitteringen for

betalt påmedingsavgift.

unsplash